Οριζόντια Κυλινδρική 1000 lt
Διαστάσεις 160 × 105 × 95 cm
Χωρητικότητα

1000 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Οριζόντιες Κυλινδρικές

Οριζόντια Κυλινδρική 1600 lt
Διαστάσεις 185 × 115 × 122 cm
Χωρητικότητα

1600 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Οριζόντιες Κυλινδρικές

Οριζόντια Κυλινδρική 600 lt
Διαστάσεις 140 × 81 × 85 cm
Χωρητικότητα

600 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Οριζόντιες Κυλινδρικές

Κατακόρυφη Κυλινδρική Στενή 1000 lt
Διαστάσεις 86 × 86 × 195 cm
Χωρητικότητα

1000 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Στενές

Κατακόρυφη Κυλινδρική Στενή 2000 lt
Διαστάσεις 135 × 135 × 155 cm
Χωρητικότητα

2000 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Στενές

Κατακόρυφη Κυλινδρική Στενή 320 lt
Διαστάσεις 71 × 71 × 95 cm
Χωρητικότητα

320 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Στενές

Κατακόρυφη Κυλινδρική Στενή 500 lt
Διαστάσεις 71 × 71 × 148 cm
Χωρητικότητα

500 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Στενές

Κατακόρυφη Κυλινδρική Στενή 750 lt
Διαστάσεις 71 × 71 × 215 cm
Χωρητικότητα

750 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Στενές

Κατακόρυφη Κυλινδρική Φαρδιά 1000 lt
Διαστάσεις 110 × 110 × 125 cm
Χωρητικότητα

1000 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Φαρδιές

Κατακόρυφη Κυλινδρική Φαρδιά 10000 lt
Διαστάσεις 260 × 260 × 207 cm
Χωρητικότητα

10000 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Φαρδιές

Κατακόρυφη Κυλινδρική Φαρδιά 15000 lt
Διαστάσεις 270 × 270 × 295 cm
Χωρητικότητα

15000 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Φαρδιές

Κατακόρυφη Κυλινδρική Φαρδιά 20000 lt
Διαστάσεις 270 × 270 × 380 cm
Χωρητικότητα

20000 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Φαρδιές

Κατακόρυφη Κυλινδρική Φαρδιά 3000 lt
Διαστάσεις 200 × 200 × 120 cm
Χωρητικότητα

3000 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Φαρδιές

Κατακόρυφη Κυλινδρική Φαρδιά 4000 lt
Διαστάσεις 200 × 200 × 145 cm
Χωρητικότητα

4000 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Φαρδιές

Κατακόρυφη Κυλινδρική Φαρδιά 500 lt
Διαστάσεις 90 × 90 × 98 cm
Χωρητικότητα

500 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Φαρδιές

Κατακόρυφη Κυλινδρική Φαρδιά 5000 lt
Διαστάσεις 200 × 200 × 180 cm
Χωρητικότητα

5000 lt

Χρώμα

Μαύρο, Λευκό

Τύπος δεξαμενής

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Φαρδιές