Πλάστικον

Plastic Reservoirs


Κλασικές

Εικόνα Χωρητικότητα (lt) Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Ύψος (mm)
500 1050 650 1170
750 1200 730 1200
1000 1350 700 1450
1500 1450 900 1520

Οριζόντιες Κυλινδρικές

Εικόνα Χωρητικότητα (lt) Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Ύψος (mm)
600 1400 810 850
1000 1600 1050 950
1600 1850 1150 1220

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Στενές

Εικόνα Χωρητικότητα (lt) Διάμετρος (mm) Ύψος (mm)
320 710 950
500 710 1480
750 710 2150
1000 860 1950
2000 1350 1550

Κατακόρυφες Κυλινδρικές Φαρδιές

Εικόνα Χωρητικότητα (lt) Διάμετρος (mm) Ύψος (mm)
500 900 980
750 850 1550
1000 1100 1250
3000 2000 1200
4000 2000 1450
5000 2000 1800
9000 2350 2400
10000 2600 2070
15000 2700 2950
20000 2700 3800

Τετράγωνες

Εικόνα Χωρητικότητα (lt) Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Ύψος (mm)
250 1100 550 500
420 830 650 930
500 850 680 1100