Κώνοι μπάζων

Πλαστικός Συλλέκτης Μπαζών
Διαστάσεις 100 × 40 × 60 cm
Χρώμα

Κόκκινο