Πλάστικον

5 οδηγίες: Πως να συντηρήσετε την πλαστική δεξαμενή σας

5 οδηγίες: Πως να συντηρήσετε την πλαστική δεξαμενή σας

Οι επαγγελματικές δεξαμενές της Plastikon προσφέρουν πολλά οφέλη σε σχέση με τις παραδοσιακές πλαστικές δεξαμενές, όπως παχύτερα τοιχώματα, αντοχή στη διάβρωση και συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών. 

Ωστόσο, τα χημικά στοιχεία που περιέχουν μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνα ή να φθείρουν την δομή της δεξαμενής,των εξαρτημάτων ή του εσωτερικού περιεχομένου. 

Όπως όλα γύρω μας χρειάζονται διαρκή συντήρηση, έτσι και οι πλαστικές δεξαμενές.
Είτε ασχολείστε με το καθαρισμό ή την μεταφορά, χρειάζεστε την απαραίτητη εκπαίδευση για να αποφύγετε “ανεπιθύμητες” καταστάσεις. 

Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τον χρόνο ζωής της πλαστικής δεξαμενής σας και να προστατεύσετε τόσο εσάς όσο και το περιβάλλον.

1.Πραγματοποιήστε συχνούς ελέγχους

Οι συχνοί έλεγχοι των δεξαμενών παίζουν σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία τους. Διατηρήστε ένα αυστηρό πρόγραμμα επιθεωρήσεων – μπορεί να είναι μηνιαίοι, ανά δεκαπενθήμερο ή εβδομαδιαίοι. 

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία για να αναγνωρίσετε σχισμές ή ρωγμές, διαρροές ή οποιαδήποτε εξωτερική ή εσωτερική φθορά που αλλοιώνει την ακεραιότητα της δεξαμενής. Έτσι, είστε σε θέση να προλάβετε ζημιές πριν γίνουν μεγαλύτερα και πιο δαπανηρά προβλήματα. 

Ακόμη, είναι σημαντικό να ελέγξετε αν έχουν προκύψει αλλαγές στη χημική σύνθεση των υλικών, οι οποίες μπορούν να φθείρουν την ανθεκτικότητα της δεξαμενής. Μακροπρόθεσμα, η συστηματική αυτοψία θα αυξήσει την μακροζωία της  καθώς οποιοδήποτε πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί έγκαιρα και στοχευμένα.


Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να εντοπίζετε ρωγμές στην πλαστική σας δεξαμενή στο άρθρο μας: Πώς να ελέγξετε τη δεξαμενή νερού από τυχόν ρωγμές

2.Διατηρήστε επαρκή εξαερισμό

Ειδικά στις περιπτώσεις που αποθηκεύετε χημικά, ο επαρκής εξαερισμός του χώρου είναι καθοριστικός στην πρόληψη ατυχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι χώροι που φιλοξενούν τις πλαστικές δεξαμενές πρέπει να έχουν πλήρως ανοιχτούς αεραγωγούς, σύστημα ψύξης, παράθυρα και πόρτες που πληρούν τους κανόνες εξαερισμού. 

Ο κατάλληλος εξαερισμός σταματά τη συσσώρευση αναθυμιάσεων και ατμών που θα αποτελέσουν κίνδυνο για τους εργαζόμενους, αλλά και το περιβάλλον. Παράλληλα, βοηθάει στο να διαχέονται ευκολότερα τοξικά ή εύφλεκτα αέρια στην ατμόσφαιρα ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες πυρκαγιάς ή έκρηξης. 

Ακόμη, βελτιώνει τον εργασιακό χώρο καθώς περιορίζονται οι δυσάρεστες οσμές και τα τοξικά αέρια. Τέτοια αέρια μπορούν να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα στο προσωπικό, γεγονός που κάνει το περιβάλλον εργασίας πολύ επικίνδυνο. 

Εκτός από τα ζητήματα ασφάλειας, ο καλός εξαερισμός διατηρεί την ποιότητα των δεξαμενών. Προλαμβάνει την συσσώρευση υγρασίας ώστε να παραμένουν σταθερές οι χημικές ενώσεις και μειώνει την υπερβολική πίεση, η οποία αλλοιώνει την εσωτερική δομή της δεξαμενής.

3. Φροντίστε τα περιφερειακά εξαρτήματα

Εκτός από τους γενικούς ελεγχους, πρέπει να ελέγχετε τα εξαρτήματα των δεξαμενών όπως σωληνώσεις, θύρες σύνδεσης, πώματα και σφραγίσματα για να εντοπίσετε πιθανά δείγματα διάβρωσης. 

Βεβαιωθείτε για την ποιότητα του πλαστικού στα εξαρτήματα ώστε να μην προκληθούν χημικές αντιδράσεις που φθείρουν την δεξαμενή. Ανθεκτικά υλικά που μπορείτε να επιλέξετε είναι το χλωριούχο πολυβινύλιο ή πολυπροπυλένιο.

Όπως μια ξύλινη επιφάνεια αλλοιώνεται με το καιρό από την βροχή και χρειάζεται βερνίκι, έτσι και τα πλαστικά εξαρτήματα ή σωληνώσεις πρέπει να καλύπτονται με ειδικές επιστρώσεις και να περιέχουν ενσωματωμένους αναστολείς διάβρωσης ώστε να παραμένουν σε καλή κατάσταση.

Αποθηκεύστε τα υλικά και τα ανταλλακτικά σε στεγνό και καθαρό μέρος και επιθεωρήστε πολύ καλά πριν προβείτε σε εγκατάσταση ή σύνδεση τους με την πλαστική δεξαμενή για χημικά.

4.Δώστε έμφαση στο καθαρισμό

Καθαρίστε τακτικά τις δεξαμενές ετησίως ή ακόμα καλύτερα κάθε εξάμηνο για να αφαιρέσετε τυχόν συσσώρευση από υπολείμματα ή χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διάβρωση.

Αδειάστε τελείως τη δεξαμενή από το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας που αντιστοιχούν στα επικίνδυνα χημικά που χρησιμοποιείτε. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολλείματα. Φροντίστε να επιλέξτε το κατάλληλο διαλύτη ανάλογα με το υλικό της δεξαμενής σας.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό είναι εντελώς στεγνό. Πριν επανεντάξετε το περιεχόμενο, επιθεωρήστε για φθορές ή ζημιές και διορθώστε τες.

Δείτε αναλυτικά οδηγίες για να καθαρίσετε την πλαστική δεξαμενή σας στο άρθρο μας: Πως να καθαρίσετε μια πλαστική δεξαμενή νερού

5.Αποθηκεύστε με ασφάλεια

Αποθηκεύστε τις πλαστικές δεξαμενές με προσοχή για να διασφαλίσετε την απόδοση τους. Ελέγξτε ότι τηρούνται οι παραπάνω κανόνες σχετικά με το χώρο αποθήκευσης και τις συνθήκες που επικρατούν σ’αυτόν.

Δώστε έμφαση στην ασφαλή τοποθέτηση σε καλά αεριζόμενους χώρους – μακριά από δεξαμενές νερού και ανάφλεξης – ώστε να αποφύγετε μετατοπίσεις υλικών ή φθορές. Επιθεωρήστε τακτικά την εσωτερική και εξωτερική δομή απο τις δεξαμενές και τα εξαρτήματα τους.

Βεβαιωθείτε ότι η χημική σύσταση, η πίεση και η θερμοκρασία της δεξαμενής είναι κατάλληλες για το τύπο του περιεχομένου της:

  • Νερό
  • Χημικά
  • Καύσιμα
  • Τρόφιμα και ποτά
  • Απόβλητα

Λάβετε υπόψη τα σωστά μέτρα αποθήκευσης για κάθε περίπτωση.
Για να διευκολύνετε την διαδικασία και να αποφύγετε λάθη, διατηρήστε αρχεία και τοποθετήστε ταμπέλες με πληροφορίες για τις χημικές ουσίες, τους πιθανούς κινδύνους και την ημερομηνία καθαρισμού κάθε δεξαμενής

Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες συντήρησης, οι δεξαμενές σας θα συνεχίσουν να έχουν την βέλτιστη απόδοση και να παρέχουν ασφαλή αποθήκευση για τα υλικά σας για πολλά χρόνια από την αγορά τους!

Συγκεκριμένα, η Plastikon προσφέρει 12 χρόνια εγγύησης στις πλαστικές δεξαμενές της ενώ πελάτες μας με σωστή συντήρηση κρατούν τις δεξαμενές τους λειτουργικές για πάνω από 20 χρόνια.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πλαστικές δεξαμενές της Plastikon?

Δείτε τις επαγγελματικές δεξαμενές μας και τα χαρακτηριστικά τους εδώ: Πλαστικές δεξαμενές Plastikon