Πλάστικον

Γιατι χρειάζομαι πλαστική δεξαμενή: 4 + 4 Τροποι χρήσης.

Μια πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης νερού, στο τέλος της ημέρας, είναι απλώς μια δεξαμενή. Δεν χρειάζεται να κρατάει το νερό για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Είναι δική σου απόφαση τι θα αποθηκεύσεις μέσα στην δεξαμενή, εφόσον τηρείς τους κανονισμούς σχετικά με την αποθήκευση χημικών, καυσίμων ή άλλων καυστικών υλικών. 

Θα δούμε, λοιπόν, πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά τις δεξαμενές αποθήκευσης. Είναι γνωστό πως οι πλαστικές δεξαμενές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση χημικών, λαδιών, καυσίμων, τροφίμων και νερού, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορεί να σε εξυπηρετήσουν.

Αποθήκευση νερού

Η πιο κοινή χρήση για τις πλαστικές δεξαμενές είναι για την αποθήκευση νερού. Οι δεξαμενές μπορούν να τοποθετηθούν για συλλογή νερού από την βροχή ή μπορούν να τροφοδοτούν νερό του δήμου για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς. Επίσης, είναι απαραίτητες για την παροχή νερού σε αγροτικές περιοχές, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε νερό. Ακόμη και σε μέρη στα οποία υπάρχει πρόσβαση σε νερό, οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι χρήσιμες σε περίπτωση που ο υδροφόρος ορίζοντας σταματήσει να παρέχει νερό.

Όλοι οι τύποι νερού μπορούν να αποθηκευτούν στις πλαστικές δεξαμενές πολυαιθυλενίου για οποιονδήποτε σκοπό. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να αποθηκευτεί αλμυρό νερό, απεσταγμένο νερό, λύματα, υπόγεια ύδατα, νερό βροχής και χιόνι. Με μία δεξαμενή κατάλληλη για την αποθήκευση τέτοιων τύπων νερού, μπορείτε να έχετε έναν επιτόπιο πόρο για καθαρισμό, μαγείρεμα, απόψυξη, ψύξη ή οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε.

Αποθήκευση χημικών

Οι πλαστικές δεξαμενές πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται κυρίως για βιομηχανικές και κατασκευαστικές τροποποιήσεις που χρειάζεται η αποθήκευση χημικών. Οι δεξαμενές είναι διαθέσιμες σε ποικιλία μεγεθών, αντοχών και προδιαγραφών για τις διαφορετικές απαιτήσεις θερμοκρασίας και τοποθεσίας. Επίσης, υπάρχουν δεξαμενές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αντίστασης συγκεκριμένων χημικών ουσιών. 

Είναι προτιμότερη η χρήση πολυαιθυλενίου για την αποθήκευση χημικών, διότι σε αντίθεση με το μέταλλο, δεν σκουριάζει ή διαβρώνεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ρυθμιστές χρησιμοποιούν πλαστικές δεξαμενές για την αποθήκευση ορισμένων χημικών ουσιών. Συχνά χρησιμοποιούνται για λιπάσματα για το σπίτι, φυτοφάρμακα, φαρμακευτικά υλικά και οξέα. Μερικές ακόμη ουσίες που χρησιμοποιούνται σε πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης είναι: Υδροχλωρικό οξύ, Θειικό οξύ, Υποχλωριώδες νάτριο, Υδροξείδιο του νατρίου και Νιτρικό οξύ.

Παρόλα αυτά, επειδή ορισμένα οξέα μπορούν να αποθηκευτούν σε πολυαιθυλένιο, αυτό δεν σημαίνει πως όλα μπορούν. Συνήθως αυτό εξαρτάται από την αντοχή και τις ιδιότητες αντίστασης του πλαστικού. Επίσης, πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα διάφορα εξαρτήματα και τα παρεμβύσματα είναι εξοπλισμένα για ακραίες καταστάσεις όποιας ουσίας σκοπεύετε να αποθηκεύσετε σε αυτό. Είναι καλό, πρώτα να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή χημικών για να προσδιορίσετε την ποιότητα ή την πυκνότητα του πολυαιθυλενίου που θα χρησιμοποιήσετε για την ένωση.

Συγκεκριμένα οι πλαστικές δεξαμενές της Plastikon είναι από τις πιο ενισχυμένες δεξαμενές της αγοράς, άρα πιθανότατα θα μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε χωρίς να χρειάζονται τροποποιήσεις.
Παρόλα αυτά, καλό είναι να ενημερώσετε την χρήση για την οποία θέλετε την δεξαμενή πολυαιθυλενίου πάντα.

Αποθήκευση καυσίμων

Σχεδόν όλα τα καύσιμα μπορούν να αποθηκευτούν σε πλαστικές δεξαμενές. Οι μηχανικοί, οι αγωνιστικές πίστες, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τα εργοστάσια ή τα γκαράζ σε απομακρυσμένες περιοχές εξυπηρετούνται από τις πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης για την διατήρηση καυσίμων. Το πολυαιθυλένιο και οι δεξαμενές που φτιάχνονται από αυτό, λόγω της ανθεκτικότητας και του μη διαβρωτικού πλαστικού, μπορούν να διαχειριστούν σχεδόν κάθε τύπο καυσίμου, για παράδειγμα το καύσιμο ντίζελ, την βενζίνη, το βουτάνιο, την αιθανόλη, το βιοντίζελ, το μαζούτ και το φυσικό αέριο.

Πρέπει πάντα να είστε σίγουροι πως το καύσιμο που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με την ποιότητα του πλαστικού που θέλετε να το αποθηκεύσετε.

Φροντίστε, επίσης, να ακολουθήσετε τυχόν οδηγίες ή κανονισμούς για την σωστή αποθήκευση των καυσίμων.
Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι τυχόν παρεμβύσματα, τάπες ή άλλα εξαρτήματα είναι εξοπλισμένα για να χειρίζεται την παρατεταμένη έκθεση σε εύφλεκτους διαλύτες.

Αποθήκευση και διαχωρισμός λαδιού

Αρκετά είδη λαδιού μπορούν να αποθηκευτούν σε δεξαμενές νερού.
Όπως και στην αποθήκευση καυσίμων, οι πλαστικές δεξαμενές πολυαιθυλενίου μπορούν να αποθηκεύσουν λάδια αυτοκινήτων, μετασχηματιστών, ορυκτών και κινητήρων.
Αλλά όχι μόνο αυτά.

Οι πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης νερού είναι ιδανικές και για λάδια μαγειρικής, λίπη και γράσα. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε φυτικά έλαια, χρησιμοποιημένα λίπη, χρησιμοποιημένα λάδια από τηγάνι, χοιρινό λίπος, λάδι σόγιας, ελαιόλαδο, φυστικέλαιο, λάδια κανόλας και οποιοδήποτε άλλο λάδι που σχετίζεται με τρόφιμα.

Με τον καιρό, το λάδι και το λίπος που συσσωρεύεται σε σωλήνες και αποχετεύσεις προκαλώντας μπλοκάρισμα, δεν μπορούν να ξεπλυθούν. Πρέπει να ανακυκλωθούν ή να απορριφθούν σε ειδικούς υγειονομικούς χώρους.
Αυτό κάνει τις πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης μια καλή επιλογή για εστιατόρια, καφετέριες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, οπού είναι λογικό να αποθηκεύουν μεγάλους όγκους χρησιμοποιημένων λαδιών που πρέπει να απορρίπτονται χύμα.
Κάποιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν αναχαιτιστή λίπους, που είναι μια εξωτερική πλαστική δεξαμενή που χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση λυμάτων, λιπών και λαδιών.

Με παρόμοιο τρόπο που λειτουργεί ένα σηπτικό σύστημα, οι αναχαιτιστές παρέχουν αρκετό χώρο για να διαχωριστεί το λάδι από τα λύματα, επιτρέποντας τη σωστή αποθήκευση και τελικά την απόρριψη των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπών.
Οι πλαστικές δεξαμενές λειτουργούν καλά ως αναχαιτιστές, διότι μπορούν να σχεδιαστούν με πολλούς τρόπους και είναι φθηνότερες από τις εναλλακτικές λύσεις χάλυβα ή πλεξιγκλάς.

Άλλοι τρόποι χρήσης

Έχοντας μιλήσει για τα πιο καυστικά και υψηλού κινδύνου υλικά που μπορούν να αποθηκευτούν σε πλαστικές δεξαμενές, είναι ασφαλές να πούμε ότι οτιδήποτε άλλο μπορεί να αποθηκευτεί σε δεξαμενή αποθήκευσης πολυαιθυλενίου.

Εάν χρειάζεται να αποθηκεύσετε κάτι, μία πλαστική δεξαμενή μπορεί να το χωρέσει.
Μερικά ακόμη πράγματα που μπορείτε να αποθηκεύσετε σε μια πλαστική δεξαμενή είναι: διαλύματα καθαρισμού, ζυμώσιμα υγρά (όπως μηλίτης ή μπύρα), κοπριά και ζωοτροφές.
 Δεν περιορίζεστε καν στην έννοια της αποθήκευσης.
Λόγο του εύπλαστου υλικού, το πολυαιθυλένιο μπορεί να διαμορφωθεί σε μια τεράστια ποικιλία σχημάτων και μεγεθών, επιτρέποντας σας να επαναχρησιμοποιήσετε τις δεξαμενές για κατασκευές καταφυγίων, καλύμματα στέγης ή υπόστεγα εργαλείων.
Οι πιθανές χρήσεις είναι όσο ατελείωτες όσο και η δημιουργικότητα σας.

Γιατί το πολυαιθυλένιο είναι ανώτερο

Είτε αποθηκεύετε νερό, καύσιμα ή μαγειρικό λίπος, οι δεξαμενές αποθήκευσης μπορούν να κατασκευαστούν από διαφορετικά υλικά όπως χάλυβας, σκυρόδεμα και πλαστικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά σε αυτές που αναφέρονται στο άρθρο, το πλαστικό πολυαιθυλενίου είναι ανώτερο.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι το πολυαιθυλένιο δεν σκουριάζει, διαβρώνεται ή αλλοιώνεται. Επίσης, οι πλαστικές δεξαμενές πολυαιθυλενίου είναι φθηνότερες σε σχέση με τα άλλα υλικά που μπορούν να διαμορφωθούν σε μια ατελείωτη ποικιλία σχημάτων και μεγεθών.

Από την άλλη, το πλαστικό είναι ένα ομοιόμορφο καλούπι, το οποίο βοηθά στην διατήρηση του σχήματος και της αντοχής του.
Επίσης, είναι ανθεκτικό στις ρωγμές και διαρροές.
Διατίθεται και σε πολλά χρώματα, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε την ποσότητα ηλιακού φωτός που δέχεται το περιεχόμενο.

Τέλος, οι πλαστικές δεξαμενές είναι πολύ πιο ελαφριές από οποιοδήποτε άλλο υλικό, αυτό τις κάνει φθηνότερες και ευκολότερες στην μεταφορά και την εγκατάσταση τους.

Φυσικά, δεν δημιουργούνται όλες οι δεξαμενές πολυαιθυλενίου με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές ποιότητες και πυκνότητες.
Αυτές οι διαφορές μεταβάλλουν τη χημική και θερμική αντίσταση της δεξαμενής, καθώς και την αντοχή της στο πέρασμα των χρόνων.

Για αυτό διαλέξτε μόνο παραγωγούς με τεχνογνωσία που θα σας καθοδηγήσουν στο να καλύψετε σωστά τις ανάγκες σας.

Η Πλάστικον με πάνω από 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας ώς κατασκευαστής δεξαμενών και άλλων προϊόντων πολυαιθυλενίου στην Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα είναι διαθέσιμη να καλύψει κάθε σας ανάγκη.
Εάν σκέφτεστε πως χρειάζεστε μια πλαστική δεξαμενή, καλέστε μας και θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη!    

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *